1. Lidmaatschap

 • U betaalt éénmalig € 15,00 voor de ledenpas (dit is inclusief € 5,00 borg).
 • De contributie wordt bij vooruitbetaling voldaan.
 • Bij automatische incasso wordt de contributie rond de 15e of 30e van elke maand geïncasseerd.

2. Inhaallessen

 • Niet gevolgde lessen kunnen in overleg met Fitaal De Sportlaan binnen de lopende abonnementsperiode worden ingehaald. Het is niet mogelijk het abonnement te verlengen met de gemiste lessen.
 • U heeft alleen recht op inhaallessen als u zich heeft afgemeld.
 • In geval van langdurige ziekte kan uw abonnement in overleg met Fitaal De Sportlaan voor een bepaalde periode worden opgeschort. Het abonnementsgeld wordt niet terugbetaald.

3. Hygiëne

 • De trainingsruimten mogen alleen met schone sportschoenen betreden worden.
 • In verband met hygiëne en veiligheid is trainen op blote voeten niet toegestaan.
 • Ieder lid is verplicht om tijdens de training een handdoek te gebruiken.

4. Opzegging lidmaatschap

 • Opzeggen van het lidmaatschap dient uiterlijk één maand voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk te gebeuren.
 • Bij te late opzegging brengen wij de contributie over de nieuwe periode bij u in rekening.

5. Aansprakelijkheid

 • Fitaal De Sportlaan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van de faciliteiten.
 • Schade door de leden toegebracht aan de inventaris of aan de onroerende goederen van Fitaal De Sportlaan, wordt verhaald op grond van wettelijke aansprakelijkheid.
 • Fitaal De Sportlaan heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze is alleen van toepassing als aan de contributieverplichtingen is voldaan.

6. Algemeen

 • Fitaal De Sportlaan behoudt zich het recht voor de openingstijden, lesindeling en tarieven te wijzigen.
 • Actuele informatie over bijvoorbeeld openingstijden, tarieven en onze dienstverlening vindt u op onze website www.fitaal.nl of op het informatiescherm bij de entree.

pluspraktijk2015