Manuele therapie
Manuele therapie is een onderzoek- en behandelmethode waarbij de fysiotherapeut door middel van mobilisaties en manipulaties probeert een gestoorde gewrichtsstand en -functie te herstellen. De nadruk ligt daarbij op de gewrichten van de wervelkolom. Lees meer.....

Sportfysiotherapie
Sportfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op de behandeling en begeleiding van sporters met lichamelijke klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. De behandeling en revalidatie van sportblessures staat hierbij centraal. Daarnaast wordt sportfysiotherapeutisch advies gegeven (preventief). Lees meer.....

Oedeemtherapie
Oedeemtherapie heeft verschillende vormen van behandeling. Te denken valt aan manuele lymfedrainage, compressietherapie en oefentherapie maar ook oefentherapie en ademnhalingstechnieken kunnen onderdeel zijn van de behandeling. Lees meer...

Arbeidsfysiotherapie/Bedrijfsfysiotherapie
De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. De arbeidsfysiotherapeut richt zich vooral op de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. Arbeidsfysiotherapeutisch handelen is vooral gericht op preventie. Lees meer.....

Kinderfysiotherapie
Kinderfysiotherapie heeft als uitgangspunt: het stimuleren van de optimale ontwikkeling van het kind bij motorische en functionele problemen in de ontwikkeling. Het bewegend functioneren vormt hierbij het uitgangspunt.
De kinderfysiotherapeut weet hoe de motorische ontwikkeling moet verlopen en maakt gebruik van specifieke behandelmethoden om de motorische ontwikkeling van het kind te beïnvloeden. Lees meer.....

pluspraktijk2015