Bel
menu
Chronische pijn

Chronische pijn

Pijn is een natuurlijk beschermingsmechanisme van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandelen van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Pijn kan echter ook chronisch worden:

 • Wanneer pijnklachten langer dan 3 maanden blijven bestaan
 • Er geen één op één relatie (meer) is met een oorspronkelijke letsel.

Naar schatting heeft 1 op de 5 Nederlanders chronische pijn.

Afspraak maken

Wat is chronische pijn?

 

Chronische pijn is niet alleen een lichamelijk probleem. Er zijn vele verschillende factoren die van invloed zijn op het ontstaan van chronisch pijn en onderhouden ervan. Zo hebben emoties, gedachten en gedrag invloed op de pijn.

 • Emoties: als iemand zich kwetsbaar of bedreigd voelt, dan reageren de hersenen extra op signalen van gevaar. Negatieve emoties (angst, somberheid, stress) verergeren de pijnbeleving en kunnen extra pijnklachten geven door het gevoeliger maken van het zenuwstelsel en het verhogen van de spierspanning
 • Gedachten: pijn en de gevolgen ervan kunnen allerlei gedachten oproepen. Dit kunnen reële gedachten zijn, maar ook irreële gedachten. Bijvoorbeeld de gedachte dat door bewegen iets kapot kan gaan wat niet kapot kan gaan.  Ook aandacht voor de pijn kan ervoor zorgen dat de pijnbeleving heviger wordt.
 • Gedrag: chronische pijn heeft invloed op je (pijn) gedrag. Dit betekent vaak dat alles wat je wel of niet doet door de pijn wordt bepaald. Maar ook de manier waarop je iets doet wordt beïnvloed door de pijn.

Oorzaak

 

Chronische pijn wordt vaak veroorzaakt vanuit delen van het zenuwstelsel die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van pijnsignalen. Deze delen zijn vaak overgevoelig geraakt waardoor het zenuwstelsel te scherp is afgesteld.

Veel voorkomende chronische pijnklachten zijn:

Chronische pijn wordt vaak veroorzaakt vanuit delen van het zenuwstelsel die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van pijnsignalen. Deze delen zijn vaak overgevoelig geraakt waardoor het zenuwstelsel te scherp is afgesteld.

Veel voorkomende chronische pijnklachten zijn:

Ook andere vormen van chronische pijn kunnen ontstaan. Iedere chronische pijn is weer anders en heeft andere oorzaken.

Behandeling

 

De patiënt staat centraal in de behandeling. Na een uitgebreide intake maken we samen een behandelplan, waarin alle facetten meegenomen worden. Onderdelen van het behandelprotocol kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Algehele en lokale belastbaarheid verbeteren d.m.v. fysieke training
 • Verstoorde bewegingspatronen verminderen door balans en stabiliteitstraining (o.a. Redcord)
 • Gevoeligheid van het zenuwstelsel (centrale sensitisatie) doen afnemen door psychosomatische fysiotherapie en/of de inzet van de Reducept VR-training
 • Mindset veranderen door pijneducatie (angst, boosheid, gedrag, rolvervulling etc.)
 • Coaching op basis van de Acceptance and commitment therapie (ACT)
 • Maar ook bijvoorbeeld manuele therapie of bekkenfysiotherapie kunnen aan het behandelplan worden toegevoegd

Zelfredzaamheid

 

In het behandelproces werken we aan zelfredzaamheid. Je gaat met behulp van de therapeuten zelf aan de slag met de behandelingsmogelijkheden. De therapeut haalt niet de pijn weg maar we gaan samen een proces aan waarbij inzet en motivatie belangrijk is, thuis oefenen hoort daarbij.

 

Afspraak maken

Je kunt eenvoudig een afspraak maken door ons contactformulier in te vullen. Of bereik ons telefonisch op werkdagen tussen 08:00 en 17:00.