Bel
menu

Cliëntinformatie

Onderstaande informatie kan van toepassing zijn wanneer je bij Fitaal onder behandeling bent.

Verwijzing of DTF (Directe Toegangkelijkheid Fysiotherapie)

Voor fysiotherapie kan je gebruik maken van "directe toegang" Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie er is dus geen verwijzing nodig. De therapeut zal bij de intake een paar vragen stellen om te kijken of er (lichamelijke) klachten spelen die de behandeling kunnen belemmeren. Als er geen “rode vlaggen” zijn, kan de therapie worden opgestart.

In de volgende gevallen dient er wel een verwijzing te zijn:

 • Na een operatie
 • Een aan huis bezoek van de fysiotherapeut
 • Chronische aandoeningen (klik hier voor meer informatie)
 • Revalidatie na Corona (bij vergoeding uit de basisverzekering)
De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak, wordt er een intake, onderzoek en een eerste behandeling in één sessie uitgevoerd. De intake bestaat uit een kennismakingsgesprek, waarin de patiënt vertelt welke klachten er zijn, of er eerder klachten zijn geweest en wat de oorzaak van de klacht zou kunnen zijn. Mochten er al medische gegevens aanwezig zijn of is er sprake van bijzonder medicijngebruik dan is het in sommige gevallen handig om dit te delen met de fysiotherapeut.

Er zal een lichamelijk onderzoek plaatsvinden met specifieke testen om de klacht duidelijk in beeld te brengen. Meestal kan er bij afsluiting van de intake verteld worden wat er precies aan de hand is en hoe je geholpen kan worden. Achter de intake aan wordt een behandeling ingepland. Een goed begin is het halve werk!

Houd er rekening mee dat dit als twee zittingen wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dit heeft dus invloed op het aantal behandelingen dat zal worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Praktijkregelement

Kwaliteit


Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het BIG-register.
Dit register is een tak die voortkomt uit de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Het BIG register geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van uw fysiotherapeut. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en
mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden. Door de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap
voor Fysiotherapie (KNGF) wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Om de
kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren zijn er praktijkregisters in het leven geroepen. Fitaal is aangesloten bij Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Al onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij het kwaliteitsregister van SKF. Dit register toont aan dat de fysiotherapeut voldoet aan de kwaliteitseisen voor behandeling, beschikt over voldoende praktijkervaring, (bij)scholing en vak overleg en werkt volgens de richtlijnen.


Behandelovereenkomst

 

De behandeling wordt gestart met een intake en onderzoek. Indien duidelijk wordt waar de problemen liggen en aan
welke behandeldoelen u wilt gaan werken wordt een behandelovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst staan de
behandeldoelen beschreven, op welke wijze aan de behandeldoelen wordt gewerkt en op welk termijn de behandeling
wordt geëvalueerd. Pas als u akkoord bent met dit plan wordt met de behandeling gestart. De behandelovereenkomst is
uw therapieplan, u bepaalt zelf aan welke doelen gewerkt gaat worden.


Behandeltijd


De fysiotherapie behandeling bestaat uit meer dan alleen de tijd dat u direct contact heeft met de therapeut. De therapeut
moet alle gegevens registreren in het persoonlijke dossier, overleggen met huisarts of andere zorgverleners en uw vragen
via telefoon of e-mail beantwoorden. Deze zogenaamde indirecte tijd maakt deel uit van de totale behandeltijd, ongeacht
of u daar zelf bij aanwezig bent of niet.


Rapportage


Na afsluiting van een behandeling stuurt de fysiotherapeut altijd een verslag naar de verwijzende arts en naar de huisarts. Je kunt dit verslag inzien als je dat wilt. Als de therapeut het nodig vindt om ook tussendoor met de arts of andere betrokkenen te
overleggen, gebeurt dit altijd in overleg.


Legitimatieplicht


Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig legitimatiebewijs laten zien. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor
iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. U kunt zich identificeren met een geldig Nederlands paspoort,
identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Wij verzoeken u om bij de eerste afspraak een geldig
legitimatiebewijs mee te nemen.


Hygiëne


Wij doen er alles aan om jouw in een schone praktijk te behandelen. Wij vinden het dan ook vanzelfsprekend dat u zorgt
voor een goede persoonlijke hygiëne. Daarnaast vragen wij van iedere patiënt zijn/haar eigen handdoek (bij voorkeur 2) mee te nemen naar de behandeling. 


Fitness onder begeleiding


Op diverse locaties wordt fitness aangeboden onder begeleiding van fitnessinstructeurs. Via een abonnement betaalt u zelf het lidmaatschap van de fitness. Voor de tarieven verwijzen wij je door naar de diverse locatie pagina's op de website. 

Privacy statement
Lees meer
Klachtenregeling

U bent onder behandeling bij één van de fysiotherapeuten van Fitaal. Alle medewerkers van Fitaal doen er alles aan om uw behandeling en het contact met u zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u een klacht heeft of ontevreden bent over onze dienstverlening. We horen dit graag van u, zodat we, samen met u op zoek kunnen gaan naar een gepaste oplossing.

U kunt altijd rechtstreeks uw klacht bespreken met uw fysiotherapeut. Mocht u dit niet willen of mocht dit voor u onvoldoende oplossing hebben geboden, dan heeft Fitaal de beschikbaarheid over een klachtenregeling.
Wilt u gebruik maken van de klachtenregeling van Fitaal? Vult u dan alstublieft ons klachtenformulier in en geef dit af aan één van onze baliemedewerkers. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen één week, contact met u op.

Cliëntenraad

Fitaal is onderdeel van Fysiogroep Nederland (FGN)

FGN heeft op 2 december 2021 een cliëntenraad geïnstalleerd conform de wetgeving Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz 2018). FGN heeft er voor gekozen om een Centrale Cliënten Raad (CCR) in te richten die de medezeggenschap inregelt voor de cliënten van alle bij FGN aangesloten praktijken.

Achtergrondinformatie

FGN is een landelijke samenwerking van kwalitatief toonaangevende fysiotherapiepraktijken. De groep bestaat uit partnerpraktijken die ieder een regio in Nederland vertegenwoordigen. FGN wil samen met haar partners groeien door hoogwaardige praktijken aan zich te binden. Daarnaast investeert FGN in professionele bedrijfsvoering, innovatie, kwalitatieve zorg en werken we intensief samen met huisartsen, medisch specialisten, zorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars. Op deze manier denken wij onze cliënten van de beste multidisciplinaire zorg te kunnen voorzien. Het gaat bij FGN om de zorg van nu, de zorg die elke dag geleverd wordt. Maar ook om de zorg van de toekomst, passende zorg die inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen en die aansluit bij de immer veranderde zorgvraag van onze cliënten.

De cliënt staat centraal

Bij FGN praktijken staat de cliënt centraal. Het doel van onze zorgverlening is om onze cliënten de best mogelijke behandeling te bieden. Om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening continu te blijven verbeteren hebben we een cliëntenraad geïnstalleerd die met onze organisatie in gesprek gaat en ons van waardevolle inzichten gaat voorzien vanuit een cliënten perspectief.

Visie op medezeggenschap

Het bestuur van FGN hecht veel waarde aan de medezeggenschap van cliënten, aan ervaringen die de cliëntenraad deelt én aan de adviezen die de cliëntenraad geeft. Er vindt periodiek overleg plaats tussen het bestuur van FGN en de cliëntenraad, waarbij zij geïnformeerd worden over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de kwaliteit van onze zorg en u uw ideeën met de cliëntenraad kan delen zodat zij deze met het bestuur van FGN kunnen bespreken. Het bestuur verwacht zo meer en beter inzicht te krijgen over hoe onze zorg- en dienstverlening door onze cliënten wordt ervaren: wat vindt u belangrijk, wat gaat er goed en vooral…wat kan er beter. Een representatieve en goed samenwerkende cliëntenraad draagt bij aan een goede, laagdrempelige en toegankelijke relatie met onze cliënten.

Aandachtsgebied van de cliëntenraad van FGN

De cliëntenraad is gericht op het cliëntenperspectief. Dit betekent dat:

 • de cliënt mag rekenen op volledige en duidelijke informatie van FGN. De cliëntenraad gaat niet in op individuele klachten van de cliënten, ook het informeren van een individuele cliënt is geen taak van de cliëntenraad, wel het verstrekken van algemene informatie;
 • de cliënt respectvol wordt bejegend;
 • de cliënt de aandacht krijgt die hij of zij verdiend.

De cliëntenraad laat zich informeren over:

 • Klanttevredenheidsonderzoek, PREMS en PROMS
 • Kwaliteitsbewaking
 • Privacy beleid
 • Incidentenmeldingen van medewerkers en klachten van externen

Visie op samenstelling van de cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit drie leden en streeft ernaar in zijn samenstelling representatief te zijn voor onze cliënten. Er is gelet op voldoende diversiteit in deskundigheid en achtergrond. De cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers met kennis en kunde van de zorg die geleverd wordt door de praktijken van FGN. De cliëntenraad wordt ondersteund door een medewerker van FGN.

Leden van de cliëntenraad van FGN

 • Ben van Dorp – Voorzitter
  Huidige functie: Projectleider Stadsgezicht 010
 • Joost Zielstra
  Huidige functie: Raad van Bestuur Humanitas
 • Ton Bolsius
  Huidige functie: Lid afdelingsraad KRO-NCRV regio Zuid-Oost

De cliëntenraad zal ondersteund worden door een medewerker van FGN. Cliënten van FGN praktijken en andere geïnteresseerden die in contact willen komen met de cliëntenraad van FGN kunnen dat doen door contact op te nemen met Stéphanie Schingenga middels het volgende mailadres: clientenraad@fgn.nl

Wij kijken er naar uit om uw ideeën en ervaringen te horen.

Tarieven

Fitaal heeft contracten met de meeste zorgverzekeraars. Als je aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie worden de behandelingen rechtstreeks vergoed door de zorgverzekeraar. Bij kinderen tot 18 jaar geldt dat de eerste 18 behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed uit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie.

Ben je niet voor fysiotherapie verzekerd, verzekerd bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben of heb je het maximaal aantal behandelingen die binnen de verzekering vallen bereikt? Dan gelden onze praktijktarieven. De tarieven voor fysiotherapie vind je op onze tarievenpagina. De kosten voor fitness onder begeleiding en/of evt. cursussen of groepslessen zijn locatie afhankelijk.

Tarieven

Afspraak maken

Je kunt eenvoudig een afspraak maken door ons contactformulier in te vullen. Of bereik ons telefonisch op werkdagen tussen 08:00 en 17:00.