Bel
menu
Corona / COVID-19

Corona / COVID-19

Ben je besmet geweest met het Coronavirus maar wil het herstel maar niet vlotten en/of ben je herstellende van ziekenhuis of Intensive Care opname (IC)? Bij Fitaal Fysiotherapie kan je revalideren en door een team van gespecialiseerde fysiotherapeuten behandeld worden.

Afspraak maken

Wat is corona (COVID-19)?

 

Corona wordt veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2. Het virus verspreidt zich door druppeltjes in de lucht die kunnen worden ingeademd door anderen mensen. Ook kan het virus via de handen in de mond, neus of ogen terecht komen, waardoor besmetting kan plaatsvinden.

Klachten door het coronavirus na ziekenhuisopname 

 

Het is bekend dat er bij patiënten die na een zeer ingrijpende opname in het ziekenhuis langdurige klachten door corona blijven bestaan. Dit fenomeen wordt PICS (Post Intensive Care Syndroom) genoemd. Dit wordt gekenmerkt door een verminderde kwaliteit van leven, lichamelijke problemen, cognitieve problemen (kennis opnemen en verwerken, denken, geheugen, praten) en psychische problemen (angst, depressie, post-traumatisch stress syndroom). Deze klachten doen zich voor in de acute en herstelfase.

Aanhoudende klachten bij een milder ziektebeeld 

 

Er is helaas ook een grote groep mensen (ex-coronapatiënten) die zonder ziekenhuisopname lang aanhoudende klachten vertonen. Nadat de acute klachten voorbij zijn, ervaren deze mensen nog weken of soms maanden een sterk verlaagde belastbaarheid vergelijkbaar met de mensen die wel opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis. Met name vermoeidheid, kortademigheid, een lage inspanningstolerantie en cognitieve klachten blijven aanwezig.

Op basis van de kennis en ervaring die we bij Fitaal inmiddels hebben is ons protocol steeds meer aangepast zodat wij iedere keer zorg op maat kunnen bieden. Ons behandeltraject richt zich op wat het beste voor de patiënt werkt. We zien dat iedere patiënt net weer iets anders is dan de vorige. Dit vraagt dus om een persoonlijke aanpak en constante dialoog met de patiënt om er goed achter te komen wat wel en niet werkt. Met goede feedback van de patiënt en de juiste kennis van de therapeut om daarop in te spelen zorgt ervoor dat iedere patiënt weer stukje bij beetje zichzelf wordt.

Lees de ervaringen van onze cliënten.

Ons artikel in RondOm Heerenveen

Fysiotherapie is belangrijk bij herstel (Ex-)patiënten met het coronavirus 

 

Binnen Fitaal Fysiotherapie hebben wij de expertise en de nodige ervaring in huis om een compleet corona revalidatietraject te bieden. Hierin wordt nauw samengewerkt door onze fysiotherapeuten met expertise op het gebied van:

Ondanks al deze interne kennis roepen wij ook de hulp in van externe specialisten waaronder een ergotherapeut.
Zodoende kunnen we bij
Fitaal voor iedereen een programma op maat maken.

Vergoeding & Verwijzing

 

Bij COVID-19 wordt fysiotherapie vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Er wordt aanspraak gemaakt op het eigen risico. Fysiotherapie wordt voor maximaal 50 behandelingen vergoed in een periode van maximaal 6 maanden. Indien nodig kan een medisch specialist of huisarts de vergoeding één keer verlengen met 6 maanden. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding zijn er een aantal eisen:

  • Een verwijzing van medisch specialist of huisarts in noodzakelijk.
  • De verwijzing moet uiterlijk 6 maanden na het acute ziektestadium van COVID-19 afgegeven zijn.
  • Binnen 1 maand na het afgeven van de verwijzing moet er worden gestart met fysiotherapie.

Mocht het aantal behandelingen niet volledig gedekt worden vanuit de basisverzekering dan kan er wellicht aanspraak worden gemaakt op de aanvullende verzekering. Raadpleeg voor de zekerheid de verzekeringspolis of vraag het na bij de zorgverzekeraar.

Kijk voor meer informatie over Corona op de website van het RIVM.

Afspraak maken

Je kunt eenvoudig een afspraak maken door ons contactformulier in te vullen. Of bereik ons telefonisch op werkdagen tussen 08:00 en 17:00.