Bel
menu
Beweegprogramma's

Beweegprogramma's

Bij Fitaal bieden we jou diverse beweegprogramma's aan (locatie afhankelijk). Een beweegprogramma heeft als doel je te leren dagelijks te bewegen en vooral te blijven bewegen. Want bewegen is noodzakelijk voor het verbeteren van de gezondheid.

Vergoeding & Verwijzing
De programma's worden grotendeels vergoed door De Friesland Zorgverzekeraar en Zilveren Kruis Achmea, afhankelijk van je pakket (wel is er een eigen bijdrage). Bij de intake wordt gekeken naar de vergoeding. Voor deelname aan het beweegprogramma is een verwijzing vanuit de huisarts, bedrijfsarts (bij werk gerelateerde problemen) of behandelend specialist noodzakelijk. 

Afspraak maken

Beweegprogramma's

Bij Fitaal bieden we jou diverse beweegprogramma's aan (locatie afhankelijk). Een beweegprogramma heeft als doel je te leren dagelijks te bewegen en vooral te blijven bewegen. Want bewegen is noodzakelijk voor het verbeteren van de gezondheid.

COPD

Mensen met COPD worden door inspanning benauwder. Dat weerhoudt ze ervan in beweging te blijven. Maar wie minder beweegt, wordt minder fit en heeft meer energie nodig voor dagelijkse dingen. Als die bewegingen al een hele opgave zijn, staat je hoofd al helemaal niet naar extra bewegen. En zo worden mensen steeds benauwder, gaan ze nog minder bewegen en kunnen ze steeds minder. Een beweegprogramma op maat kan mensen met COPD helpen. Je doorloopt het programma samen met een fysiotherapeut/instructeur, tijdens het programma werk je samen om gezond en verantwoord te bewegen. Wat levert het beweegprogramma je op? Minder benauwdheid, meer uithoudingsvermogen en verantwoord bewegen!Mensen met COPD worden door inspanning benauwder. Dat weerhoudt ze ervan in beweging te blijven. Maar wie minder beweegt, wordt minder fit en heeft meer energie nodig voor dagelijkse dingen. Als die bewegingen al een hele opgave zijn, staat je hoofd al helemaal niet naar extra bewegen. En zo worden mensen steeds benauwder, gaan ze nog minder bewegen en kunnen ze steeds minder.

Een beweegprogramma op maat kan mensen met COPD helpen. Je doorloopt het programma samen met een fysiotherapeut/instructeur, tijdens het programma werk je samen om gezond en verantwoord te bewegen. Wat levert het beweegprogramma je op? Minder benauwdheid, meer uithoudingsvermogen en verantwoord bewegen!

Na de intake en een aantal testen kunnen we het beweegprogramma op maat aanbieden. De testen laten zien wat je huidige conditie is en welke bewegingen je kan maken. Na afloop van het beweegprogramma zal de fysiotherapeut een soortgelijke test afnemen en de resultaten en de voortgang bespreken. In 12 weken doorloop je een schema waarbij de belasting geleidelijk wordt opgebouwd. Daarna train je individueel nog drie maanden door bij voorkeur bij Fitaal (op deze manier blijf je in beeld bij de vertrouwde sportinstructeur). Na 24 weken neemt de fysiotherapeut een eindtest af.

Diabetes Mellitus (Type 2)

Diabetes type 2 heeft een grote invloed op je dagelijkse leven. Het is erg belangrijk om bewust te zijn van je leefstijl. Het beweegprogramma Diabetes kan je daarbij helpen! Tijdens dit beweegprogramma gaan we samen werken aan een gezondere en actievere leefstijl!

Doel

 • Met plezier meer bewegen
 • Aanleren van een actieve leefstijl
 • Je lichaam sterker maken en conditie opbouwen
 • Verminderen van pijnklachten
 • Afvallen
 • Weer lekker in je vel zitten

Voor wie?

 • Als je Diabetes Type 2 hebt
 • Gemotiveerd bent om je leefstijl aan te passen
 • Je een verwijzing van je huisarts of specialist hebt

 

Programma

Het beweegprogramma Diabetes duurt 12 weken. In deze periode ga je samen met een specialist fysiek trainen. Daarnaast krijg je advies en begeleiding over een gezonde leefstijl. Het programma ziet er als volgt uit:

 • Kennismakingsgesprek met de specialist.
 • Fitheidstest en vragenlijst invullen. Aan de hand daarvan een trainingsprogramma opstarten.
 • – Fysiek trainen op kracht en conditie onder begeleiding van een specialist.
  – Gesprek(ken) met een beweeg- en leefstijladviseur om je te begeleiden naar een gezonde leefstijl.
  – Informatiebijeenkomsten over de effecten van bewegen en een gezonde leefstijl.
 • In week 24 vindt een follow up met eindevaluatie plaats.  

Het plezier in bewegen is voor ons een belangrijke factor in het programma. Daarbij is iedere persoon uniek en iedere situatie uniek. De trainingen worden daarom ook zorgvuldig opgebouwd.

Fibromyalgie

Fibromyalgie kan grote invloed hebben op je functioneren. Voor mensen met deze aandoening bieden wij het beweegprogramma aan. Al lijkt bewegen soms onmogelijk, veel mensen met fibromyalgie blijken na enige tijd toch baat bij beweging te hebben. Met hulp en ondersteuning van een fysiotherapeut/instructeur bestrijd je de effecten van fibromyalgie, voor een zo aangenaam mogelijk leven. Fibromyalgie is grillig. Klachten als pijn, slapeloosheid en vermoeidheid verschillen van dag tot dag. Met dit programma leer je zo goed mogelijk omgaan en functioneren met fibromyalgie.

Het programma

Het programma is erop gericht je te laten zien wat je allemaal wel kunt. Met dit rustig en verantwoord opgebouwde programma breng je functioneren op een hoger peil. Het beweegprogramma bestaat uit een informatief deel en een trainingsdeel.

Intake

Voordat je begint aan het programma vindt een intake plaats met de fysiotherapeut waarbij alle relevante medische gegevens worden geïnventariseerd. Daarnaast worden er een aantal fitheidtesten gedaan. Op deze manier krijgt de fysiotherapeut een goed beeld van de dagelijkse beperkingen en de mate van de klachten. Aan de hand van deze intake, bepaalt de fysiotherapeut in overleg de individuele trainingsdoelen.

Het trainingsdeel

Het trainingsdeel, onder begeleiding van de sportinstructeur, bestaat uit twee keer per week een uur trainen en duurt drie maanden. Halverwege (week 7) en aan het eind van het programma (week 12) wordt er opnieuw getest en vindt een evaluatie plaats. Daarna train je individueel nog drie maanden door bij voorkeur bij Fitaal (op deze manier blijf je in beeld bij de vertrouwde sportinstructeur). Na 24 weken neemt de fysiotherapeut een eindtest af.

Medische fitness

Fitkids
Het beweegprogramma Fitkids is opgezet door Stichting Fitkids. Onder professionele begeleiding kunnen kinderen trainen en bewegen in een sportieve en stimulerende omgeving. Daarbij is altijd een kinderfysiotherapeut betrokken.
Lees meer
Gezonde Leefstijl Interventie (GLI) / DRACHTEN

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) is een leefstijlprogramma voor mensen vanaf 18 jaar met overgewicht of obesitas. De GLI is een combinatie van gezonder eten, meer bewegen en gedragsverandering. Een belangrijke voorwaarde is dan ook dat je echt met leefstijl aan de slag wilt. Wil je vooral snel afvallen, dan is dit niet het juiste programma. Tijdens dit programma word je begeleid door een leefstijlcoach/diëtist en fysiotherapeut.

Beweegprogramma

Fitaal Drachten biedt verschillende beweegprogramma’s aan. Het GLI traject duurt twee jaar. In het eerste jaar wordt de basis gelegd voor een individueel voedings- en beweegplan. Samen met jou worden de individuele doelen bepaald. De eerste gesprekken zijn met de diëtist en daarna volgt een intake met een fysiotherapeut. Bij deze intake wordt gevraagd naar de algemene gezondheid, medische achtergrond en er worden verschillende metingen en testen afgenomen.
Het beweegprogramma bestaat uit een aantal groepsbijeenkomsten waarin adviezen worden gegeven en ervaringen met andere deelnemers kunnen worden uitgewisseld. Daarnaast is het mogelijk om een-op-een begeleiding voor fitness te krijgen. Daarna moet je zelf aan de slag.

Het tweede jaar van het traject draait om het volhouden van alle inspanningen. De coaching en begeleiding blijft aanwezig, maar wordt langzaam afgebouwd.

Kosten

De GLI wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Er is geen sprake van een eigen risico. Voor de GLI is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Oncologie

Het beweegprogramma Oncologie is er voor mensen die behandeld of net uitbehandeld zijn voor kanker. Het programma is gericht op het behouden en/of verbeteren van de fitheid, conditie en spierkracht om de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te houden.

Doel:

 • De fysieke conditie te optimaliseren
 • Het activiteitenniveau in het dagelijks leven te verhogen
 • Het uithoudingsvermogen, de spierkracht en het spieruithoudingsvermogen te vergroten
 • Coördinatie en balans te verbeteren
 • Fysieke grenzen te leren kennen en ermee leren om te gaan
 • Angst voor inspanning en bewegen te overwinnen
 • Plezier in bewegen te vergroten
 • Een actieve levensstijl aan te leren

Het programma

Het eerste deel is een 12 weken durend programma waarbij fysieke training, voorlichting en leefstijlcoaching worden gecombineerd. De fysieke training is een combinatie van kracht- en conditietraining. De krachttraining is er op gericht om de algemene kracht in grote spiergroepen te vergroten en de conditietraining is gericht op het verbeteren van de conditie en het uithoudingsvermogen. De fysieke training wordt langzaam opgebouwd. Daarna train je individueel nog drie maanden door bij voorkeur via de medische fitness (op deze manier blijf je in beeld bij de vertrouwde sportinstructeur).

Tijdens het intake gesprek wordt er namelijk een screening gedaan waarbij vragenlijsten en testen door een oncologiefysiotherapeut worden afgenomen. Vervolgens wordt er een instapniveau bepaald om het te programma en de training te starten.

Naast de fysieke training worden er ook één of twee voorlichting- en coachingsgesprekken gevoerd. Dit kan individueel of in groepsverband. Deze gesprekken begeleiden in het aanpassen van de leefstijl en het bewegen. Na 26 weken en na 39 weken vindt er een follow-up plaats.

Kom ik in aanmerking?

Voor dit beweegprogramma gelden een aantal criteria om in aanmerking te komen.  Je komt wel in aanmerking voor het beweegprogramma als:

 • Je volwassen bent
 • Je met de afgeronde of in adjuvante traject behandeling voor kanker bezig bent
 • Er sprake is van een discrepantie tussen het gewenste en huidige niveau van fysiek functioneren
 • Je niet in staat bent om zelfstandig het activiteitenniveau te vergroten en/of persoonlijke doelen te behalen
 • Je wenst begeleiding te krijgen
 • Je over voldoende medische gegevens beschikt
 • Het gaat om enkelvoudige problematiek

Je komt niet in aanmerking voor het beweegprogramma als er sprake is van;

 • klachten en symptomen die succesvolle deelname in de weg staan
 • ernstige fysieke risico’s op basis van de kankerbehandelingen (waaronder hartfalen)
 • ernstige fysieke risico’s op basis van comorbiditeit
 • onvoldoende motivatie is
 • cognitieve en psychologische of psychosomatische klachten die succesvolle deelname in de weg staan (een score van 16 of hoger op de CES-D)
 • aanwezigheid van contra-indicaties of ervaren barrières ten aanzien van reguliere sportbeoefening

Afspraak maken

Je kunt eenvoudig een afspraak maken door ons contactformulier in te vullen. Of bereik ons telefonisch op werkdagen tussen 08:00 en 17:00.