Bel
menu
Obstipatie

Obstipatie

Bij obstipatie zijn er problemen bij het ontlasten (poepen). We spreken over obstipatie wanneer iemand minder dan drie keer per week ontlasting heeft of wanneer iemand wel regelmatig ontlasting heeft maar vaak hard moet persen om de ontlasting kwijt te kunnen.  

Een te gespannen bekkenbodem of een bekkenbodem die niet op de juiste manier functioneert, kan obstipatie tot gevolg hebben. De bekkenbodem ondersteunt de blaas en de plasbuis, de baarmoeder en de vagina (bij de vrouw) en de endeldarm. Door de bekkenbodem aan te spannen, is het mogelijk om urine, ontlasting en winden op te houden. Door de bekkenbodem goed te ontspannen, is het mogelijk om probleemloos te kunnen plassen en te ontlasten.  

 

Meer info; Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum

Wat kunnen wij voor jou betekenen?
Naast het goed kunnen aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren, zijn ook een ontspannen buik en buikademhaling belangrijk voor een goede werking van de bekkenbodem, de darmen en het ontlasten. De bekkenfysiotherapeut is de aangewezen persoon om inzicht te geven in het ontstaan van de obstipatie. Samen met de bekkenfysiotherapeut wordt gekeken naar de oorzaak van de obstipatie.  

Bij de bekkenfysiotherapeut leer je de bekkenbodem weer goed te gebruiken door deze bewust en gecontroleerd te spannen en ontspannen. De bekkenfysiotherapeut kan hierbij gebruikmaken van myofeedback, elektrostimulatie en de rectale oefenballon. Daarnaast besteedt de bekkenfysiotherapeut ook aandacht aan bijvoorbeeld speciale adem- en ontspanningsoefeningen, vocht- en vezeladviezen en een juiste toilethouding.  

Goede darmwerking
Voor een goede darmwerking is het nodig dat we regelmatig en rustig eten, voldoende drinken en genoeg bewegen. De voeding moet voldoende vocht en vezels bevatten. Is dat niet het geval, dan is er maar een klein aanbod van ontlasting en wordt deze erg hard. Er ontstaat daardoor weinig aandrang, de ontlasting hoopt zich langzaam op in de darm. Dit kan weer leiden tot een vol gevoel, weinig eetlust, krampen en buikpijn.  

Wanneer de endeldarm (over)vol is, kan het hele darmstelsel ontregeld worden. Ook kan dunne ontlasting (uit het begin van de dikke darm) langs de ontlastingsprop in de endeldarm gaan lekken. Dit lijkt ook op diarree, maar is een gevolg van de obstipatie. Soms worden kleine proppen harde ontlasting spontaan door de endeldarm naar buiten gewerkt, dit geeft vaak verlies op onverwachte momenten.  

Controle over de bekkenbodem 
Obstipatie kan te maken hebben met een te gespannen of niet op de juiste manier functionerende bekkenbodem. Wordt de bekkenbodem tijdens het ontlasten niet of onvoldoende ontspannen, dan kan de ontlasting niet of maar gedeeltelijk geloosd worden. Hierdoor kan je een vol gevoel houden. Het is dus erg belangrijk een goede controle over de bekkenbodem te hebben. Door verschillende oorzaken is deze controle er soms niet, bijvoorbeeld; pijn in de bekkenregio, stress, operatie of bevalling. Obstipatieklachten kunnen gepaard gaan met andere klachten in het bekken(bodem)gebied als pijn, urineverlies en/of aambeien.  

Toiletgedrag  
Wie aandrang voelt, gaat naar het toilet. Is er al langere tijd sprake van obstipatie, dan is het moeilijk om die aandrang te voelen. Mensen die de aandrang vaak onderdrukken, voelen hem na verloop van tijd niet meer. De ontlasting komt het gemakkelijkst wanneer men bij aandrang naar het toilet gaat. Zonder aandrang lukt het niet de ontlasting kwijt te raken. De grootste kans op aandrang is er na een maaltijd, het opstaan en bij bewegen. Neem voldoende tijd en rust om naar het toilet te gaan. Zit op het toilet met een bolle rug, de billen zakken nu meer in het toilet. Zorg dat de voeten goed kunnen steunen, eventueel kan een verhoging hierbij helpen. Bol de buik wat op en adem uit. Richt de lichte druk naar de anus. De bekkenbodem moet hierbij ontspannen zijn. Ideaal is het ontlasten zonder persen, lukt dit niet, geef dan een lichte persdruk.  

Komt de ontlasting niet, dan kan je proberen dit te stimuleren door rustig in en uit te ademen. Dit kan worden ondersteund door het bekken een aantal keren voor- en achterover te kantelen. Adem in tijdens het voorover kantelen, en weer uit bij het achterover kantelen. Komt de ontlasting nu nog niet, ga dan van het toilet af en ga enkele minuten intensief bewegen, bijvoorbeeld springen, traplopen of wandelen. De aandrang kan hierdoor toenemen waardoor de ontlasting mogelijk geloosd kan worden. Probeer deze adviezen altijd te volgen, ook wanneer het erg moeilijk gaat.  

Bekkenfysiotherapie  
De behandeling begint met een anamnese aangevuld met vragenlijsten om te achterhalen waar mogelijk de oorzaak van de obstipatie klachten ligt. Ook vraagt de bekkenfysiotherapeut de andere bekkendomeinen; plassen, eventueel bevallingen en seksualiteit uit om te achterhalen of er in andere gebieden ook klachten zijn. Bij toestemming zal vervolgens een inwendig onderzoek gedaan worden om de bekkenbodemfunctie vast te stellen. Op basis van de anamnese gecombineerd met het onderzoek zal een behandelplan opgesteld worden. Tijdens de behandeling wordt vaak ingegaan op voeding, ontspanning en toilethouding. Naast de bekkenbodem worden ook aanliggende spieren als buik- en bilspieren meegenomen. 

 

Afspraak maken

Je kunt eenvoudig een afspraak maken door ons contactformulier in te vullen. Of bereik ons telefonisch op werkdagen tussen 08:00 en 17:00.