Bel
menu
Urine incontinentie

Urine incontinentie

Urineverlies of incontinentie is voor veel mensen een vervelende klacht. Het kan beperken in activiteiten zoals bewegen, wandelen of sporten. Urineverlies kan ook beperken in het contact met vrienden of familie. Je schaamt je er misschien voor als anderen merken dat je last hebt van urineverlies. Ondanks dagelijkse klachten, vindt ongeveer 90% van de mensen het moeilijk om met anderen te praten over ongewenst urineverlies. Een onderzoek bij vrouwen tussen de 45-70 jaar toont aan dat 50% enige tot een ernstige mate van urineverlies ervaart. Ook mannen kunnen te maken krijgen met urineverlies. 

Meer info; Bekken en Bekkenbodem Zorgcentrum

Verschillende vormen van urineverlies
Er zijn verschillende vormen van urineverlies. De meest voorkomende zijn stress-urine incontinentie en aandrang urine incontinentie. Een combinatie van beide is ook mogelijk.

Stress urine incontinentie
Bij stress urine incontinentie verlies je urine wanneer de druk in de buik toeneemt, bijvoorbeeld bij hoesten, niezen, tillen of sporten. Maar ook bij onverwachte bewegingen zoals je verstappen. Meestal is dit een gevolg van het onvoldoende functioneren van het afsluitmechanisme van de plasbuis en/of de bekkenbodemspieren. Een bekkenfysiotherapeut kan onderzoeken of dit het geval is. Er kunnen bekkenbodemspieroefeningen gedaan worden zodat de ondersteuning van de plasbuis toeneemt. Meestal gaat het om een specifiek stukje bekkenbodemspier, een lusje wat vanaf het schaambot rondom de plasbuis loopt. Fitaal beschikt over echoapparatuur waarmee we de juiste beweging inzichtelijk kunnen maken.

Urge incontinentie
Bij aandrang urine incontinentie, ook wel urge urine incontinentie genoemd, voel je plotseling sterke drang om te plassen. Je kunt het plassen niet of moeilijk uitstellen. De blaas trekt samen en opent zich op het moment dat dit eigenlijk nog niet zou moeten. Je kunt scheuten urine verliezen, maar soms ook de hele blaasinhoud. Urge urine incontinentie wordt ook wel een overactieve blaas genoemd. Er kunnen verschillende oorzaken voor een overactieve blaas zijn, waaronder een bekkenbodemdisfunctie. Door middel van bekkenbodemtraining, maar vooral ook blaastraining onder begeleiding van een bekkenfysiotherapeut, is hier vaak invloed op uit te oefenen.

Oorzaken urineverlies
Urineverlies ontstaat vaak door een disfunctie van de bekkenbodemspier. Het kan zijn dat hij: 
Te slap is, waardoor hij niet krachtig genoeg kan aanspannen 
Te gespannen is, waardoor de coördinatie van de spier niet meer goed is
Een coördinatiestoornis, de hersenen weten niet meer goed hoe ze de bekkenbodemspier moeten aanspannen, dan wel dat de timing verkeerd is
Niet meer functioneert, vaak ten gevolge van een trauma of operatie, waardoor zenuw- of spierschade ontstaan is en u de spier niet meer aan kunt spannen. 

Vrouwen
Ongeveer 1 op de 3 volwassen vrouwen heeft last van urineverlies. Vaak ligt de oorzaak bij een bevalling. Door de bevalling rekken de spieren van de bekkenbodem uit. Ook kunnen de spieren of het ondersteunend bindweefsel beschadigd raken. 
Sommige vrouwen ervaren al tijdens de zwangerschap last van incontinentie. Dit wordt veroorzaakt doordat de sluitspier door het zwangerschapshormoon is verslapt. Op latere leeftijd veroudert, net als de rest van het lichaam, ook het urinewegstelsel. De blaasspier wordt minder krachtig en de sluitspier verzwakt. Bij veel vrouwen worden, net als alle andere spieren, ook de bekkenbodemspieren zwakker. Zwaar lichamelijk werk, overgewicht en veelvuldig hoesten geven daarbij een verhoogd risico op het ontwikkelen van urineverlies.

Mannen
Bij jonge mannen komt urineverlies niet vaak voor. Bij mannen boven de 65 jaar heeft 6% dagelijks last van urineverlies. De oorzaak kan gelegen zijn in een probleem met de blaas of de prostaat, maar kan ook een oorzaak hebben in een disfunctioneren van de bekkenbodemspieren. Door veroudering van het lichaam kan de plasbuis in een boogje komen te liggen, vergelijkbaar met een chiffon. Hierdoor verliest u ongemerkt drupjes urine, een simpel trucje na het plassen kan dit probleem oplossen.
Na een prostaatoperatie kan ook urineverlies optreden. Je verliest dan urine bij activiteiten zoals hoesten, tillen, sporten of opstaan. Meestal treedt er in de loop der tijd natuurlijk herstel op. Bekkenbodemspieroefeningen en coördinatieoefeningen op het moment dat de druk op de blaas verhoogd wordt, kunnen je meer grip op de klachten geven en een sneller herstel.

Bekkenfysiotherapie
Aan de hand van vragen en vragenlijsten probeert de bekkenfysiotherapeut te achterhalen om welk type urineverlies het gaat. Middels onderzoek kan de bekkenfysiotherapeut vervolgens achterhalen wat de oorzaak van het urineverlies is. Een bekkenfysiotherapeut is bevoegd om ook inwendig onderzoek te doen, zie ook de bijlage ‘inwendig onderzoek’. Dit inwendig onderzoek zal zij alleen met jouw toestemming uitvoeren.
Een bekkenfysiotherapeut is de aangewezen persoon om te beoordelen of er een functieprobleem is in de bekkenbodemspieren en of dit te maken heeft met jouw klachten.
Mocht er sprake zijn van een bekkenbodemdisfuctie dan hebben de bekkenfysiotherapeuten bij Fitaal verschillende behandelopties. Vaak op basis van een inwendig onderzoek doen zij een behandelvoorstel. Dit kan zijn het puur meegeven van bekkenbodemoefeningen. Ook hebben zij de optie om middels echografie de bekkenbodemfunctie in beeld te brengen. Daarnaast is er nog de mogelijkheid om te oefenen met een probe. Dit is een apparaatje dat de bekkenbodemspierfunctie in beeld kan brengen, maar ook middels prikkeling mensen kan leren de bekkenbodemspier bewust te aan- en ontspannen.

Afspraak maken

Je kunt eenvoudig een afspraak maken door ons contactformulier in te vullen. Of bereik ons telefonisch op werkdagen tussen 08:00 en 17:00.